Over Regina

Mijn naam is Regina van Amson (1953), moeder van 2 kinderen én oma van Luka.
Op mijn 18e werd ik moeder. Tegenwoordig heet dat “tienermoeder”.
In mijn tijd had ik als alleenstaande moeder een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkgevers durfden het risico niet aan om een alleenstaande en ook nog jonge moeder in dienst te nemen. Rondkomen met een bijstandsuitkering was voor mij geen optie. Ik wilde zelfvoorzienend zijn. Dus werkte ik voor uitzendbureaus. Natuurlijk viel het niet altijd mee om alle ballen in de lucht te houden en ben ik ook door diepe dalen gegaan. De keerzijde was wel, dat ik een schat aan kennis en uiteenlopende werkervaring opdeed en gaandeweg wist wat ik leuk vond en wat niet.
Mijn lerende opstelling, kansen zien en die benutten met daarbij de bereidheid de regie en verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te nemen hebben mij gevormd.

Het roer om

Werken voor uitzendbureaus gaf mij helaas een stempel: Ik was een “jobhopper”,  verveelde mij kennelijk snel. Ik liet mij echter niet uit het veld slaan, ontwikkelde een passie voor coaching en loopbaan en investeerde in scholing.

Op 17 juli 2006, ik was toen 53, besloot ik het roer volledig om te gooien door vanuit een WW-uitkering te starten als zelfstandige.  In die periode vonden er veel reorganisaties plaats, waardoor het cliëntgerichte onder zware druk kwam te staan. Dit had gevolgen op het werk, de motivatie en het leveren van kwaliteit. Ik zag hoeveel last de cliënten hiervan hadden en dacht “Dit kan anders”.
Het geheim zit ‘m in het luisteren naar wat de cliënt te vertellen heeft, de cliënt serieus nemen,  samenwerken, flexibiliteit en een open communicatie. Oog en oor voor details. Daar zit mijn kracht.
Ik besloot mijn passie te volgen door anderen te helpen, die op een kruispunt van hun leven of werk staan en het overzicht even kwijt zijn. Uit eigen ervaring wist ik hoe essentieel het is te leven vanuit je eigen kracht en te leren de regie en verantwoordelijkheid over je eigen leven te nemen.
Zo ontstond een effectieve werkmethode, de BID© – methode,  Bewustwording Intentie Doen.

Nadat de eerste cliënt zich had gemeld voor een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) kreeg ik, na een screening door het UWV, een mantelovereenkomst en later een jobcoachlicentie om de kwetsbare doelgroep te helpen hun baan te behouden nadat ze waren geplaatst.
De eerste jaren waren booming totdat ik in 2011 geveld werd door een stevige burn-out als gevolg van een aantal ingrijpende privé gebeurtenissen, waaronder het plotselinge overlijden van mijn moeder van wie ik niet eens afscheid heb kunnen nemen. Kennelijk had ik een stevige burn-out nodig om bij mezelf thuis te komen. De laatste jaren voelde ik mij, namelijk, tamelijk geleefd.
Terugkijkend heeft mijn burn-out mijn leven verrijkt. Het heeft mij bewuster en steviger gemaakt, en gezorgd dat ik nu dichter blijf bij dat wat ik ècht belangrijk vind. Na mijn herstel heb ik dan ook een aantal drastische beslissingen genomen. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in burn-out en verlies.
Je kunt namelijk bij tegenslagen in je leven bij de pakken neer gaan zitten. Je kunt echter, ook leren van je tegenslagen, reflecteren,  kijken naar je mogelijkheden en daar beter en sterker uitkomen.
Mijn motto: “Stilstand is achterstand; Kennis is je vriend!

Wil JIJ de regie en verantwoordelijkheid over jouw eigen leven, werk of business? Wil JIJ jouw leven meer naar jouw eigen hand zetten? Ben JIJ bereid te leren en in JEZELF te investeren?

Ik kan jou helpen!